Presentació/Presentación:

 ¡Hola! : sóc María Nova Sánchez estudiant de tercer curs de biologia per la UV. Gràcies a la idea del meu professor Sergi de microbiologia alguns companys de classe i jo hem pogut crear este tipus de blog per a parlar de microbiologia, concretament de virologia i jo personalment em centraré en el «Poliomavirus de cèl·lules de Merkel». La meua finalitat amb este blog és aprendre un poquet més sobre el món de la virologia i concretament d’este virus. El contingut del blog bàsicament va dirigit als meus companys i professorat i a totes les persones que no estan tan al dia en virologia i tinguen curiositat. Totes les entrades estaran tant en valencià com en castellà. Aquesta part d’introducció serà un poc d’iniciació a la virologia i més avant em centraré en matèria sobre el virus. Començaré explicant alguns conceptes bàsics i necessaris que s’han de saber a l’hora de començar a entendre en que consistix la virologia i determinar la importància que té no sols la microbiologia en la societat passada, actual y futura sino una rama de ella, la virología.

Espere que gaudiu i que si teniu cap dubte em pregunteu sense cap problema.

MNS.

¡Hola!: soy María Nova Sánchez estudiante de tercer curso de biología por la UV. Gracias a la idea de mi profesor Sergi de microbiología algunos compañer@s de clase y yo hemos podido crear este tipo de blog para hablar de microbiología, concretamente de virología y yo personalmente me centraré en el «Poliomavirus de células de Merkel». Mi finalidad con este blog es aprender un poquito más acerca del mundo de la virología y concretamente de este virus. El contenido del blog básicamente va dirigido a mis compañer@s y profesorado y a todas las personas que no están tan al día en virología y tengan curiosidad. Todas las entradas estarán tanto en castellano como en valenciano. Esta parte de introducción será un poco de iniciación a la virología y más adelante me centraré en materia acerca del virus. Empezaré explicando algunos conceptos básicos y necesarios que se deben saber a la hora de empezar a entender en que consiste la virología y comprender la importancia que tiene no solo la microbiología en la sociedad pasada, actual y futura sino una rama de ella, la virología.

                   Espero que os guste y si tenéis alguna duda que no dudéis en escribirme un comentario.
                   MNS.

 

 

 

 

-Una mica d’introducció bàsica: ¿Què és la virologia i què importància té en la societat?

  • Bé, la virologia, del llatí virus= «veneno» i logía= «ciencia» , s’entén com la ciència que estudia als virus. Els virus es consideren elements genètics que no es poden replicar independentment d’una cèl·lula viva (hoste) , així, tot i que encara hi ha diverses opinions, davall el meu punt de vista els virus no són vida, o almenys no comprenen el nostre concepte de vida. Són partícules que no estàn a l’abast de l’ull humà (d’entre 0.02 i 0.3 micròmetres) , de material genètic d’ADN o ARN embolicats en una coberta proteica i a vegades d’altres materials. La virologia és una branca de la microbiologia que pretén analitzar l’evolució, la classificació, les malalties causades etcètera dels virus i al llarg d’aquest blog el que pretendré serà anar analitzant a poc a poc tots aquests aspectes del «Poliomavirus de cèl·lules de Merkel».
  • D’altra banda, si haguera d’intentar convéncer a algú de la gran importància de l’estudi profund de la virologia en la societat, recorreria a una frase que vaig llegir en un dels llibres que he utilitzat per a estudiar microbiologia, el «Brock-Biología de los Microorganismos» : «En la natura l’increïblement xicotet és increïblement important» i és que és així com entenc l’essència de la virologia. Els virus representen històricament un problema per a la salut en humans (i altres organismes) . Gràcies a què els virus van ser reconeguts com a agents de malalties la virologia ha anat evolucionat cada dia amb més rapidesa. Molts són els virus coneguts popularment com el virus del VIH, l’Èbola o recentment el virus Zika. No obstant això, no tots els virus s’han de considerar perjudicials ja que molts per exemple s’utilitzen sutilment com a agents terapèutics en teràpia gènica i són de gran interés i ajuda.
  • Vull acabar comentant que en estes primeres entrades a les diferents pàgines parlaré des d’un punt de vista general, ja que en virologia s’ha de tindre en compte que res és igual, que no hi ha dos virus iguals i que en la naturalesa no sols hi trobem el negre o el blanc, sinó que hi ha una àmplia gamma de combinacions possibles, que fan, en el cas de la virologia, a cada virus especial i únic. Però en el nostre cas, per a tindre una visió dels virus, parlarem de les formes més comunes, de les més generals. Ací vos deixe un enllaç d’un vídeo curt però amb molta informació.
  • MNS.

 

-Un poquito de información bàsica: ¿Qué es la virología y que importancia tiene en la sociedad?

  • Bien, la virología, del latín virus= «veneno» y logía= «ciencia» , se entiende como la ciencia que estudia a los virus. Los virus se consideran elementos genéticos que no se pueden replicar independientemente de una célula viva (hospedador), así, aunque todavía existen diversas opiniones, bajo mi punto de vista los virus no son vida, o al menos no abarcan nuestro concepto de vida. Son partículas inalcanzables al ojo humano (de entre 0.02 y 0.3 micrómetros), de material genético de ADN o ARN envueltos en una cubierta proteica y a veces de otros materiales. La virología es una rama de la microbiología que pretende analizar la evolución, la clasificación, las enfermedades causadas etcétera de los virus y a lo largo de este blog lo que pretenderé será ir analizando poco a poco todos estos aspectos del «Poliomavirus de células de Merkel».
  • Por otra parte, si tuviera que intentar convencer a alguien de la gran importancia del estudio profundo de la virología en la sociedad, recurriría a una frase que leí en uno de los libros que he utilizado para estudiar microbiología, el «Brock-Biología de los Microorganismos» : «En la natura lo increíblemente pequeño es increíblemente importante» y es que es así como entiendo la esencia de la virología. Los virus representan históricamente un problema para la salud en humanos (y otros organismos). Gracias a que los virus fueron reconocidos como agentes de enfermedades la virología ha ido evolucionado cada días con más rapidez. Muchos son los virus conocidos popularmente como el virus del VIH, el Ébola o recientemente el virus Zika. No obstante, no todos los virus se tienen que considerar perjudiciales ya que muchos por ejemplo se utilizan sutilmente como agentes terapéuticos en terápia génica y son de gran interés y ayuda.
  • Quiero acabar comentando que en estas primeras entradas a las diferentes pàginas hablaré desde un punto de vista general, ya que en virología si algo se tiene que tener en cuenta es que nada es igual, que no existen dos virus iguales y que en la naturaleza no solo existe el negro o el blanco, sino que hay una amplia gama de combinaciones posibles, que hacen, en el caso de la virología, a cada virus especial y único. Pero en nuestro caso, para tener una visión de los virus, hablaremos de las formas más comunes, de las más generales.
  • Aquí os dejo un enlace de un vídeo corto pero con mucha información.

                   MNS.